Abonner viaRSS-feed

Engelske krigsfanger 1807-1809

Skrevet av admin den 24.11.2014 i Fra årboka | Ingen kommentarer..

Da britiske skip angrep og bombarderte København høsten 1807, og ranet med seg den dansk-norske flåten, ble Danmark-Norge tvunget med i Napoleons-krigen på fransk side. Dette førte til at alle engelskmenn som oppholdt seg i Norge ble fengslet. De fikk status som krigsfanger, og fikk snart følge av mannskaper på engelske fartøy som enten ble oppbragt eller drev i land under vinterstormene.
I et brev til oberbergamtmann M. T. Brünnich på Kongsberg fra stiftsamtmann Grev Moltke datert 2. september 1807 heter det at det måtte skaffes bosteder for elleve engelske personer, deriblant to familier, «som efter den kongelige befaling grundet paa den imellem Engelland og Danmark udbrudte krig, ere arresterede, og som han troer beqvemmest kunde have sit ophold paa Kongsberg».
Øster Riisøer 3 SH
I juni 1809 satt det fremdeles 50 fanger innesperret på Bergstaden, brakt inn av franske kaprere. Så sent som i desember dette året mottok Kongsberg krigsfanger.
Les mer i Langs Lågen 2014

Foto av kanonjolla: Karl Ragnar Gjertsen

Legg igjen din kommentar:

Nå er Langs Lågens årbok for 2016, nummer 38, kom i handelen. Vi er allerede i gang med neste års utgivelse.
Innen boka skal sendes til trykkeriet skal vi ha fylt 192 sider med, forhåpentlig vis, godt og interessant lesestoff. Det makter vi ikke alene. Vi er helt avhengige av at dere sender inn artikler til oss. Og det gjør dere virkelig. Noe vi og våre lesere er takknemlige for.
Stoffet som blir sendt inn gjør virkelig en forskjell. Det bidrar til å fortelle lokalsamfunnets historie. Det gir oss, folkene som bor her, en identitet.
Ta kontakt om du har ei historie å dele.
Ring tlf.: 932 29 102 eller trykk på e-post nedenfor.
vsb@langs-laagen.no
Abonner viaRSS-feed
© Langs Lågen | Theme: Bloggdesigns3 av Bloggdesigns.no
Forlaget Langs Lågen, Knut Hamsunsvei 12, 3612 Kongsberg. Tlf. 32 73 29 36 - Kontakt via Epost